Garanti

Recharge Health 5-års garanti

Vi er stolte av produktet vårt, og garantien for FlexBeam er gyldig i 5 år fra kjøpsdato, og kjøpsbevis på fremvises. Fra 1. juni 2023*, gjelder 60 dagers åpent kjøp og full refusjon dersom du ikke er fornøyd, uansett grunn. Etter 60 dager antar vi, Recharge Health AS, at du har mottatt produktet, og er fornøyd med produkt og tilbehør. Bare krav knyttet til garantien på 5 år vil bli behandlet etter 60 dager.For “oppusset” eller “reparert” utstyr som har mottatt kosmetiske eller funksjonelle reparasjoner av en eller annen type gjelder fortsatt garantien på 5 år.

*Alle kjøp før 1. juni 2023 vil fortsatt være dekket av den tidligere 2-års garantien.

Service og garanti

Service på FlexBeam® er ikke betjenelig av brukeren. Ikke åpne dekselet/huset, da dette vil føre til at garantien ikke lenger er gyldig. Alle advarsler, forsiktighetsregler og instruksjoner i manualen må følges for å sikre full dekning under garantien.

Hva dekkes av garantien?

Den 5 år lange garantien dekker eventuelle feil i utførelse eller materialer under normal bruk i garantiperioden. Recharge Health AS vil reparere eller erstatte, uten ekstra kostnad, produktet eller deler av produktet som viser seg å være defekte på grunn av upassende materiale eller utførelse, under normal bruk og vedlikehold. Tilbehør eller forbruksvarer er ekskludert fra denne garantien. Ekskluderte elementer er listet som følger: bærevesker, reisevesker, stropper, beskyttelsesbriller, osv. Batteriet regnes som forbruksvare, og dekkes ikke av den 5 år lange garantien. Se under.

Batteriet er dekket i 2 år

For noe annet enn produksjonsfeil, betraktes batteriet til FlexBeam® under reguleringen av forbrukerelektronikk i Norge (og mange andre jurisdiksjoner) som begrenset til to (2) års garanti. For et batteri som er slitt ut fra bruk, tilbyr vi en batteriutskiftingstjeneste mot en kostnad etter 2 år.

Hva må du gjøre for å aktivere garantien?

For å få denne tjenesten, må du først kontakte oss på e-post på support@recharge.health eller via supportportalen på nettstedet vårt, for identifisere problemet og den mest passende løsningen. Vær oppmerksom på at for å fortsette med en garantitjenesteforespørsel, vil du bli bedt om å utføre et visst antall feilsøkingoppgaver av serviceteamet vårt.

Hvordan fikser vi evt. problemer?

Vi vil enten reparere eller erstatte produktet i sin helhet uten ekstra kostnad. Når feilsøkingoppgavene er utført og serviceteamet vårt har bestemt at feilen er dekket av garantien, vil vi ordne frakt og henting av produktet, eller potensielt kan sende deg en erstatningsenhet i stedet.

Hva med fraktkostnader i garantiperioden?

Gjelder garantien dekkes Recharge Health AS alle fraktkostnader i hele garantiperioden.

Når starter garantiperioden?

Garantiperioden for alle Recharge Health-produkter starter fra datoen du mottar produktet. Recharge Health AS forbeholder seg retten til å be om kjøpsbevis/kvittering før det tilbyr garantitjenester.

Hva er ikke dekket av garantien?

Produktene våre kan ikke betjenes av brukeren. Ikke åpne dem eller tukle med de ferdige varene på noen måte, da dette vil oppheve produsentens garanti. Alle advarsler, forsiktighetsregler og instruksjoner som er inneholdt i bruksanvisningen (IFU) må følges for å sikre full garantidekning.

Garantien dekker ikke skader eller funksjonsfeil som følge av uaktsomhet (som riper, sprekker, fall, nedsenking i vann osv.), feil bruk sammen med annet tilbehør eller ladere som ikke er levert av produsenten, feil vedlikehold eller produktmodifikasjon; skade ved naturlige årsaker som lynnedslag, flom, regn eller andre naturkatastrofer; tyveri eller tap av produktet

Underforstått garanti

Med unntak av det som er angitt ovenfor, gir Recharge Health AS ingen garanti (uttrykt, underforstått, lovfestet eller på annen måte) for produktets eller tilhørende eller integrert programvares kvalitet, ytelse, nøyaktighet, pålitelighet, egnethet for et bestemt formål, eller på annen måte.

Returer

Recharge Health AS sørger for frakt og retur innenfor garantiens gyldighet. Hvis du har kjøpt FlexBeam® fra en tredjeparts forhandler (hvor som helst unntatt vår offisielle nettside: recharge.health) vil alle returer, reparasjoner eller renoveringer håndteres utelukkende av forhandleren.

Ansvarsbegrensninger

SELSKAPET SKAL IKKE HA NOE ANSVAR FOR DEFEKTER I PRODUKTENE SOM OPPSTÅR FRA REGELMESSIG SLITASJE, ELLER NOEN VILJESTYRT SKADE, UAVKTSOMHET, UTSETTELSE FOR UNORMALE ARBEIDSFORHOLD, MANGLENDE OVERHOLDELSE AV PRODUKTETS SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER (HURTIGSTARTINSTRUKSJONER, DIN PERSONLIGE VEILEDNING OG BRUKSANVISNING), MISBRUK ELLER ENDRING ELLER REPARASJON AV PRODUKTENE UTEN SELSKAPETS GODKJENNING, ELLER NOEN ANNEN HANDELING ELLER UTELATELSE PÅ DIN DEL ELLER EN TREDJEPART. I TILFELLE BRUDD PÅ GARANTIEN, SKAL VÅRT ANSVAR VÆRE BEGRENSET TIL REPARASJON ELLER, HVIS DET IKKE ER PRAKTISK, TIL ERSTATNING AV PRODUKT(ENE) I SPØRSMÅL. I INGEN TILFELLE VIL VI VÆRE ANSVARLIG FOR BELØP SOM OVERSTIGER DET DU HAR BETALT FOR PRODUKT(ENE). UNNTATT SOM ANGITT I DENNE GARANTIEN, OG I STØRST MULIG GRAD LOVEN TILLATER, ER SELSKAPET IKKE ANSVARLIG OVERFOR DEG (KUNDEN) ELLER EN TREDJEPART FOR INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER FØLGESKADER SOM FØLGE AV BRUDD PÅ UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT GARANTI ELLER BETINGELSE, ELLER UNDER NOEN ANNEN RETTSTEORI, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV BRUK, INNTEKTER, FORVENTEDE PROFITTER, FORRETNINGSMULIGHETER, GOODWILL OG OMDØMME. SELSKAPETS ANSVAR SKAL UNDER INGEN OMSTENDIGHETER OVERSTIGE DET FAKTISKE BELØPET DU BETALTE FOR DET DEFEKTE PRODUKTET. NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE UTESLUTNING ELLER BEGRENSNING AV SPESIELLE, INDIREKTE, TILFELDIGE ELLER FØLGESKADER, SÅ OVENNEVNTE BEGRENSNING ELLER UTESLUTNING GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG. OVENNEVNTE BEGRENSNINGER SKAL IKKE GJELDE FOR DØDSFALL ELLER PERSONSKADEKRAV, ELLER NOEN LOVBESTEMT ANSVAR FOR FORSETTLIGE OG GROVT UAKTSOMME HANDLINGER OG/ELLER UTELATELSER.

Gjeldende lover og tvisteløsning

Garantien styres av forbrukerlovene i Norge. Eventuelle tvister som oppstår fra denne garantien vil bli avgjort av domstolene i Oslo, Norge.