Regler og vilkår

Denne siden omhandler våre Bruksvilkår og Kjøp (“Avtale”) angående og på vår nettside, https://recharge.health, og verktøyene vi gir deg (“Nettsiden” og “Tjenesten”). De ble sist oppdatert 20. september 2023. Begrepene “vi”, “oss” og “vår” som brukes i denne avtalen, refererer til Recharge Health AS (“Recharge”).

Vi kan endre denne avtalen når som helst ved å legge ut de endrede vilkårene på vår nettside. Som referanse er vår personvernerklæring tilgjengelig HER og alle andre vilkår, regler eller retningslinjer på vår nettside er samlet på denne siden. Du samtykker til å være underlagt våre juridiske vilkår når du får tilgang til vår nettside.

Hvem er ansvarlig?

Recharge Health AS, Nedre Slottsgate 8, 0157 Oslo, organisasjonsnummer 927 614 944 MVA. Recharge Health AS er ansvarlig for alle transaksjoner som går gjennom denne nettsiden. Vår samarbeidspartner Klarna er ansvarlig for at kredittkortnumre og -koder håndteres på en sikkerhetsmessig måte i henhold til kravene som er definert i Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

Limited License

Recharge gir deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbakekallbar lisens for å få tilgang til og bruke vår nettside, slik at du kan gjøre kjøp av personlige behandlingsenheter og relaterte tjenester gjennom vår nettside, i samsvar med våre juridiske vilkår.

Opphavsrett og varemerker

Hvis ikke annet er angitt, inkluderer vår opphavsrett alle materialer, uten begrensning, som logoer, merkenavn, bilder, design, fotografier, videoklipp og skriftlige og andre materialer som vises som en del av vår nettside. Dette inkluderer varemerker, servicemerker og/eller annen intellektuell eiendom, registrert eller uregistrert (intellektuel eiendom og åndsverk) som eies, kontrolleres eller lisensieres av Recharge. Vår nettside som helhet er beskyttet av opphavsrett. Ingenting på vår nettside skal tolkes som å gi rett til å bruke noen intellektuell eiendom fra vår nettside, uten forutgående skriftlig tillatelse. Recharge håndhever aktivt sine åndsverksrettigheter i henhold til loven. Navnene og logoene til Recharge kan ikke brukes på noen måte, inkludert i annonsering eller publisitet knyttet til distribusjon av materialer på vår nettside, uten forhåndsskriftlig tillatelse fra Recharge. Recharge forbyr bruk av noen logo fra Recharge eller noen av dets tilknyttede selskaper som en del av en lenke til eller fra enhver nettside, med mindre Recharge godkjenner en slik lenke på forhånd og skriftlig. Rettmessig bruk av Recharges intellektuelle eiendom fordrer rettmessig kreditering. Andre produkter og firmanavn som er nevnt på vår nettside kan være den intellektuelle eiendommen til sine respektive eiere.

Vår nettside kan inneholde lenker til nettsteder som eies eller drives av parter som ikke er Recharge. Slike lenker er gitt kun for din referanse. Recharge overvåker eller kontrollerer ikke eksterne nettsteder og er ikke ansvarlig for deres innhold. Recharge sin inkludering av lenker til et eksternt nettsted innebærer ingen godkjenning av materialet på vår nettside, eller, med mindre det uttrykkelig er opplyst ellers, noen sponsorvirksomhet, tilknytning eller forening med dets eier, operatør eller sponsor, og heller ikke at Recharge er autorisert til å bruke noe varenavn, varemerke, logo, juridisk eller offisielt segl, eller opphavsrettslig symbol som kan gjenspeiles i det lenkede nettstedet.

Innholdsansvar

Informasjonen som presenteres på eller gjennom denne nettsiden er ikke ment for å diagnostisere, behandle, kurere eller forhindre noen sykdom. Hvis du har en medisinsk tilstand, konsulter en lege før du bruker noen personlig behandlingsenhet fra Recharge, eller tar en beslutning basert utelukkende på informasjonen som er gitt på vårt nettsted. Innlegg på vår nettside blir gjort når Recharge bestemmer etter eget skjønn og er laget kun for generell informasjonsformål. Recharge gjennomgår ikke tidligere innlegg for å avgjøre om de fremdeles er nøyaktige, og informasjonen i slike innlegg kan ha blitt foreldet.

INFORMASJONEN OG MATERIALET PÅ VÅR NETTSIDE ER GITT I SAMSVAR MED VARSLER, VILKÅR OG BETINGELSER SOM ER ANGITT HER. DISSE MATERIALENE ER IKKE GARANTERT Å VÆRE FULLSTENDIG, RIKTIG ELLER OPPDATERT. DE KAN BLI ENDRET FRA TID TIL ANNEN UTEN VARSEL. BRUK AV INFORMASJONEN TILGJENGELIGGJORT HER ER STRENGT PÅ EGEN RISIKO.

Medisinsk rådgivning: Ansvarsfraskrivelse

Som bruker av vår nettside forstår du at vi tilbyr personlige behandlingsenheter eller velværeapparater, som selv om de er akkreditert som medisinske apparater, ikke strengt tatt er ment for medisinske formål som diagnostisering, forebygging, behandling eller kurering av sykdommer, tilstander eller lidelser. Informasjonen som finnes på vår nettside eller gjennom koblinger til tredjeparts nettsteder, inkludert informasjon relatert til medisinske og helsemessige forhold, produkter og behandlinger, er kun ment for generell informasjon. Den er ikke ment for å være en erstatning for medisinsk rådgivning fra profesjonelt helsepersonell.

UNNLAT IKKE Å SØKE MEDISINSK RÅDGIVNING ELLER BEHANDLING PÅ BAKGRUNN AV Å HA LEST INFORMASJON PÅ VÅR NETTSIDE. INNHOLDET PÅ DENNE NETTSIDEN SKAL IKKE BRUKES TIL Å DIAGNOSTISERE ELLER BEHANDLE ET HELSEPROBLEM ELLER EN SYKDOM. KONSULTER ALLTID KVALIFISERT HELSEPERSONELL FØR DU GJØR NOEN ENDRINGER I BEHANDLING, DIETT ELLER LIVSSTIL.

Generelt

Disse vilkårene skal styres av og tolkes i samsvar med norsk lov. Eventuelle handlinger, rettssaker eller prosedyrer som følger av eller relatert til denne avtalen, skal finne sted i Oslo, Norge. Som bruker av Tjenesten samtykker du til en slik jurisdiksjon. Dersom noen bestemmelse i denne avtalen blir ansett som ugyldig eller ikke kan håndheves, skal den respektive bestemmelsen anses som strøket, men de resterende bestemmelsene skal fortsatt være gjeldende.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål angående disse vilkårene, vennligst kontakt oss på:
E-post: support@recharge.health